BOOMCONTROLE

Elke boomeigenaar is verantwoordelijk voor zijn bomen en heeft een zekere zorgplicht. Een zieke boom kan een gevaar brengen voor u en uw omgeving. Daarom is het belangrijk om uit veiligheidsoverweging tijdig een controle uit te voeren. Heeft u een vermoeden dat uw boom een gevaar vormt of heeft u andere vragen? Aarzel dan niet om Arborai te contacteren.

VTA of boomveiligheidscontrole

Aan de hand van een visuele controle gaan we op basis van uiterlijke kenmerken de potentiële zwakte (gevaar) van een boom bloot stellen. Hierbij inventariseren we de uitwendige kenmerken (Vruchtlichamen, breuken, vlekken, oude snoeiwonden, bladbezetting…). Eénmaal alles in kaart is gebracht wordt vastgesteld of de boom veilig is al dan niet. Zo nodig ondernemen we gepast werk (snoeien, vellen, nader onderzoek, onderhoud). 

Als u de volgende kenmerken kan vaststellen aan uw boom is het raadzaam om ons te contacteren: 

  • Zwammen

  • Grote wonden of holtes

  • Boom staat slecht in blad

  • Uitgebroken takken

  • Vroegtijdige verkleuringen van blad

  • Kale takken

  • Scheuren aan zware takken

IMG_0537
IMG_0541
Reuzenzwam
Vuurzwam
Boomverzorging
IMG_0737.jpeg